TAULA DE PREUS DE LA FUSTA

La Llotja de Contractació i Mercat en Origen de Vic institució gestionada per la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona opera, entre d’altres sectors,  la Taula Nacional de la Fusta. Aquesta se celebra semestralment a la Llotja de Vic i també en pren part la Llotja de Girona,  úniques en tot l’estat que cotitzen els preus del vern, castanyer, pollancre, freixe, faig, plàtan, blada, roure, acàcia, pi, pinassa, llenya, fustes de trituració, pals de coníferes i suro.

Representants del sector (administració forestal, propietaris forestals, rematants, comerciants, entre d’altres operadors del sectors) es reuneixen cada 6 mesos i a cada sessió es fixen uns indicadors/preus orientatius que s’entenen per a la gran majoria, sobre indústria, marcant la tendència dels mateixos respecte la cotització anterior.

Una vegada realitzada aquesta comissió de preus aquests es trameten a diversos centres oficials estatals i autonòmics que també s’encarreguen de difondre-la.

L’objectiu de qualsevol llotja és reunir de forma periòdica, agents i operadors relacionats amb el sector per ajudar a facilitar les operacions mercantils de contractació en règim de lliure concurrència d’oferta i de demanda, fixant els preus orientatius de les cotitzacions.

llotja vis

Un cop acabada la sessió, tots els assistents convoquen una reunió per tal d’elaborar una reflexió estratègica del sector.


  • Details
  • Gallery
  • More

Promou i organitza

Patrocina

Col·labora