Presentació del projecte de l’equip TO (ETSAV) a la competició Solar Decathlon 2019 a Szentendre, Hongria.

Home  /  Activitats  / 

Des de 2002, el Departament d’Energia dels EEUU promou una competició
internacional universitària anomenada Solar Decathlon.

Els objectius de la competició es centren en la investigació, la innovació,
el disseny i la posterior construcció de projectes d’habitatge energèticament
autosuficients i habitables amb l’energia solar com a principal protagonista.
Tanmateix, la competició s’emmarca en un context en el qual l’estudi i la
recerca dels límits de la sostenibilitat i l’eficiència són els pilars principals
dins del marc de l’arquitectura, l’enginyeria i la construcció.

L’ETSAV ha estat un cop més seleccionada per participar en la propera edició
del Solar Decathlon 2019. L’equip To neix amb l’objectiu de recuperar la
relació simbiòtica entre societat i territori, el prototip que es presentarà al
concurs com agent modificador del metabolisme urbà, amb la participació
d’empreses especialitzades en la construcció sostenible.

A càrrec de:

Coque Claret, ETSAV

Elies Casanova, ETSAV

Clara Castellote, ETSAV

Martí Obiols, ETSAV


  • Details
  • More

Promou i organitza

Patrocina

Col·labora