Presentació catàleg d’obres PROFUSTA

Home  /  Activitats  / 

La construcció en fusta és una tendència evident a l’alça. La construcció de
tot tipus d’edificis amb estructura de fusta s’està incrementant els darrers
anys, i la previsió és de que continuarà en augment dins dels nous paràmetres
de la construcció saludable i sostenible dels edificis de consum energètic
quasi nul.

Davant d’aquesta construcció emergent, es fa necessari disposar d’informació
per tal de poder analitzar i millorar la qualitat. Amb la voluntat de comptar
amb un registre de les obres i les tipologies constructives que hi ha a
Catalunya actualment, des de PROFUSTA s’està elaborant un catàleg
d’edificacions en fusta en la seva totalitat o parcialment.

En una primera fase, s’està treballant per localitzar i identificar els
habitatges de nova construcció o rehabilitació amb estructura de fusta en
l’àmbit geogràfic de Catalunya. En fases posteriors es preveu poder fer un
estudi més detallat de cada edificació per obtenir una informació més detallada
i poder-la classificar per complir l’objectiu proposat.

A càrrec de:

Josep Bunyesc, vicepresident de PROFUSTA

Federico Pesl: secretari de PROFUSTA (pendent confirmar)

Salvador Ordóñez, vocal de comunicació de PROFUSTA


  • Details
  • Gallery
  • More

Promou i organitza

Patrocina

Col·labora