La fusta i les noves tecnologies aplicades a l’ofici de fuster

Home  /  Activitats  / 

A qui s’adreça:
Alumnes del cicle superior d’educació primària.

Descripció:
L’activitat pretén promoure, entre els més joves, l’apropament al món de la
fusta de la ma del Gremi de la Fusta de Sabadell i Comarca i, de l’alumnat
voluntari i del professorat del Departament de fusta i moble de l’Institut
Escola Industrial de Sabadell.

A través d’aquesta
activitat d’aprenentatge i servei es pretén que l’alumnat de primària pugui
conèixer la fusta i els seus processos, des del bosc, passant per la fàbrica,
fins als mobles que utilitzem cada dia.

L’activitat s’emmarca
dins la IV Setmana de la Fusta de Catalunya i consta de diverses accions per
tal que l’alumnat conegui aquesta professió i acabi construint un joc de dòmino
de grans dimensions que s’emportaran a la escola i que els quedarà com a record
de l’experiència viscuda. La seqüència és la següent:

1. La fusta. Origen i processos: introducció ivisualització d’un vídeo amb l’explicació del procés, des del bosc fins al’elaboració dels productes finals, que ajudarà els alumnes a descobrir aquestaprofessió.

2.  Disseny: els alumnes acompanyats per unprofessor de l’Institut Escola Industrial, dibuixaran una peça de dòminoutilitzant un programa de disseny assistit per ordinador (CAD 3D).

3.  Impressió 3D: els alumnes acompanyats per unprofessor de l’Institut Escola Industrial, imprimiran, a la impressora 3D ambfil de fusta, el cap rodó de la xinxeta central.

4.  Mecanització automàtica: els alumnesacompanyats per un professor, coneixeran de primera ma com és un centre demecanització CNC i observaran com s’utilitza aquesta tecnologia per lamecanització de les peces.

5.  Mecanització manual: els alumnes acompanyatsper diversos professors i alumnes d’FP col·laboradors de l’Institut EscolaIndustrial, realitzaran diverses tasques de mecanització manual, amb totalseguretat, aixamfranant les arestes de les peces en una mini fresadora vertical 

6.  Muntatge i acabat: pràctica manual on elsalumnes de primària acompanyats per diversos professors i alumnes d’FPcol·laboradors de l’Institut Escola Industrial, realitzaran l’encolat de lespeces i, un cop assecat l’adhesiu, poliran i donaran una capa de vernís a lespeces de dòmino que s’emportaran a l’escola.

Objectius:
– Apropar-se a l’ofici de fuster i entendre el procés de com s’arriba de la
matèria primera a l’elaboració dels mobles i dels productes de fusta.
– Comprendre l’ús de la tecnologia en l’ofici de fuster.
– Participar activament en la construcció d’una peça de fusta, en aquest cas
d’un joc de dòmino.
– Col·laborar i treballar en equip per l’assoliment d’una fita comú.

Competències bàsiques:
– Competència del tractament de la informació i competència digital
– Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
– Competència d’autonomia i iniciativa personal

Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: 6 i 7 de novembre, de 9:30h a 12:30h
Lloc de realització: tallers de Fusteria de l’Institut
Escola Industrial, c. de Calderón, 56

Informació:
Institut Escola Industrial
Telèfon: 93 725 87 44
Persona de contacte: Jordi Juvé
Correu electrònic: jjuve@xtec.cat
Gremi de la Fusta de Sabadell i Comarca
Telèfon: 663 023 503
Persona de contacte: Katia Botta

Correu electrònic: katia@serretmoblesamida.com


  • Details
  • Gallery
  • More

Promou i organitza

Patrocina

Col·labora