GUIA DE SEGURETAT PER A MÀQUINES DEL SECTOR DE LA FUSTA

Home  /  Activitats  /  Actes tècnics  / 

CONSULTA I DESCÀRREGA

GUÍA DE SEGURIDAD PARA MÁQUINAS DEL SECTOR MADERA 2016 

guia-seguretat

 

Presentació de la «GUIA DE SEGURETAT PER A MÀQUINES DEL SECTOR DE LA FUSTA» en un matí a Foment del Treball, durant el qual es convocarà el 1er PLA ESTRATÈGIC SECTORIAL DE LA FUSTA, el NOU MODEL SECTORIAL i la REUNIÓ EMPRESARIAL PREPARATORIA DEL CONVENI SECTORIAL DE LES INDÚSTRIES DE LA FUSTA 2018.

Aquesta Guia facilitarà orientacions a l’empresari del sector de la fusta sobre l’adaptació de màquines a les característiques preventives fixades en el RD 1215/1997, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a  la utilizació dels equips de treball.

La publicació se estructura en dos blocs:

 • Un bloc general en la que es descriuen els criteris fonamentals de tipus general que hauran d’aplicar-se a qualsevol màquina, en compliment a allò establert en el RD 1215/1997
 • Un bloc específic que conté 10 fitxes específiques per a màquines del sector de la fusta.

Aquest és un exemple de dues guies editades, en exercicis anteriors, per a les màquines del sector del metall:

El llistat de màquines que formaran part de les fitxes actuals de la primera «GUIA DE SEGURETAT PER A MÀQUINES DEL SECTOR DE LA FUSTA».

 1. Serra de cinta – Sierra de cinta
 2. Serra circular de taula – Sierra circular de mesa
 3. Regruixadora – Regruesadora
 4. Cadena – Cadena
 5. Pistola clavadora de claus
 6. Tupí – Tupí
 7. Planejadora – Cepilladora
 8. Fregadores de banda – Lijadoras de banda
 9. Aplicadores de cantonades – Aplicadoras de cantos
 10. Envernissadores de rodets – Barnizadoras de rodillos
 11. Serra de calar – Sierra de calar

 

 

 

Organitza:

foment_logo-home        coeic1  Logo Vermell+1257

 

Col.labora:

logo-felder-int           csm_homag_group_10a58005ae


 • Details
 • Gallery
 • More

Promou i organitza

Patrocina

Col·labora