CFC

Home  /  FUSTA CONSTRUCTIVA  /  FUSTA CONSTRUCTIVA

WEB SETMANA

3r Curs Fusta Constructiva 

Octubre 2017-Abril 2018

 

LA SOCIETAT ESTÀ GIRANT LA MIRADA CAP ALS PRODUCTES Km 0.  LA FUSTA NO ÉS UNA EXCEPCIÓ

 Què és i per a qui?

Aquest curs permet una visió tècnica, pràctica i comprensiva completa de tot el procés constructiu en fusta: des de la fusta d’origen a la seva aplicació constructiva, passant per tot el procés de disseny, càlcul, transport, muntatge i acabats.

El curs compta amb la participació dels arquitectes més experimentats en la construcció en fusta, amb les aportacions de constructores especialitzades en aquesta metodologia, amb la col·laboració d’empreses proveïdores de productes i serveis complementaris, així com amb la intervenció dels organismes tècnics especialitzats en el món de la fusta.

Aquest curs  presenta, de manera ordenada i progressiva, informació tècnica especialitzada organitzada en tres blocs temàtics, així com  visites guiades a exemples  pràctics de construccions en fusta acabades i en procés.

DESTINATARIS

• Arquitectes, enginyers i interioristes en actiu que vulguin incorporar coneixements pràctics sobre la tecnologia de la construcció en fusta.

• Professionals i industrials interessats en la construcció en fusta: constructores, promotores, interioristes, fusteries industrials…

• Estudiants d’especialitats constructives que valguin ser protagonistes de la revolució constructiva de la fusta.

OBJECTIUS

  1. Conèixer els conceptes bàsics i comprendre tot el procés constructiu amb fusta.
  2. Dialogar amb els professionals més experimentats en aquesta metodologia.
  3. Contactar amb la indústria especialitzada en aquesta tecnologia constructiva.
  4. Aprendre  en equip multidisciplinari sobre casos pràctics.
  5. Debatre sobre els arguments a favor i en contra de la construcció en fusta.
  6. Visualitzar els avantatges competitius d’incorporar la fusta a l’habitat.
  7. Accedir a estudis actuals sobre la connexió entre fusta, salut dels edificis i beneficis pels seus habitants.
  8. Avançar en la concepció sostenible de la construcció, les cases passives i l’estalvi energètic en la construcció.
  9. Accedir a informació actual sobre la fusta catalana km 0

 

Més informaciówww.fustaconstructiva.cat o enviant un correu a mk1@gremifustaimoble.cat

 

ORGANITZA

logo-gremi-def1-08

 

Promou i organitza

Patrocina

Col·labora