CFFC

Home  /  FUSTA CONSTRUCTIVA  /  FUSTA CONSTRUCTIVA

cffc

2n Congrés Fira Fusta Constructiva

20-21-22 Octubre

 

LA SOCIETAT ESTÀ GIRANT LA MIRADA CAP ALS PRODUCTES Km 0.  LA FUSTA NO ÉS UNA EXCEPCIÓ

Durant l’últim segle no hem tingut cap raó per qüestionar l’acer i el formigó com els materials estructurals essencials dels grans edificis. En canvi, ara ens trobem en un moment únic de la història, on la realitat del canvi climàtic està motivant noves normatives mediambientals que s’imposen al sector de la construcció, posant en crisi la manera en què hem estat construint fins ara.

Les solucions constructives en fusta tenen el potencial de revolucionar la indústria de la construcció a través del desenvolupament sos­tenible d’alta qualitat, generant riquesa i econo­mia local, tot contribuint a minimitzar el canvi climàtic.

L’objectiu del CFFC és posar en contacte els coneixements actuals de la construcció sostenible en fusta, amb la demanda creixent sobre aquesta tecnologia tant a nivell professional com a nivell social.

Aquest congrés reuneix un gran nombre d’activitats tècniques i socials, orientades tant a professionals del sector (arquitectes, interioristes, enginyers, fusters, ebenistes, constructores) com a persones involucrades en el món de la fusta (propietaris de cases de fusta) o bé persones interessades en el seu ús, famílies, estudiants o administració.

 

Entre les activitats previstes destaquen:

  • Conferències magistrals que donaran lloc a grups de treball i debat.
  • Un espai social amb taules rodones, clips comunicatius, difusió de temes a persones alienes a la construcció i la fusta guiats per experts, trobades entre propietaris de cases de fusta i interessats en tenir-ne una.
  • Tallers simultanis als anteriors esdeveniments per a un públic que no té perquè tenir coneixement de la construcció en fusta: casetes de fusta per a infants, construir una casa, prototips muntables i desmuntables.
  • Una àgora interactiva, és a dir, punts d’informació dinàmics: vídeos, speaker’s corner, renders, panells didàctics…
  • Espais expositius per les diferents empreses de construcció en fusta.

Més informació a la pàgina web www.fustaconstructiva.cat o envia un correu electrònic a mk3@gremifustaimoble.cat

Promou i organitza

Patrocina

Col·labora