Avís legal

Home  /  Avís legal

CONDICIONS GENERALS

 1. El lloc web http://www.setmanadelafusta.net és un domini en internet de titularitat del GREMI DE FUSTERS, EBENISTES I SIMILARS DE BARCELONA, amb domicili a Travessera de les Corts 361 entresol 1ª 08029 Barcelona, inscrita en el Registre d’Entitats de la Generalitat de Catalunya, amb el número i amb CIF G08487837
 2. Els continguts, organització i elecció d’enllaços han estat dirigits per la Coordinació General de la SETMANA DE LA FUSTA DE CATALUNYA.
 3. Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d’aquesta web sense citar el seu origen.
 4. L’Avís Legal i/o les Condicions del servei establertes per als actes presentats a través del present lloc Web, podran patir modificacions de qualsevol tipus, quan la Coordinació General de la SETMANA DE LA FUSTA DE CATALUNYA ho consideri oportú o amb la finalitat d’adequar-se als canvis legislatius i tecnològics futurs. Aquestes modificacions seran notificades convenientment, sent vàlides des de la seva publicació en aquest lloc Web, llevat de manifestació en contrari.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 1. Us informem que, per a la utilització de determinats serveis del portal http://www.setmanadelafusta.net propietat del GREMIDE FUSTERS, EBENISTES I SIMILARS DE BARCELONA pot ser necessari que l’usuari hagi proporcionat prèviament determinades dades de caràcter personal. Llevat dels camps en què s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de resposta a aquestes preguntes impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, a menys que s’indiqui una altra cosa.
 2. Aquestes dades seran incorporades a un fitxer automatitzat responsabilitat del GREMI DE FUSTERS, EBENISTES I SIMILARS DE BARCELONA d’acord amb el que estableix l’article 5 de la Ley de Protección de Datos (LOPD).
 3. Així mateix, queda informat del tractament automatitzat a que seran sotmeses totes les seves dades a les quals el GREMIDE FUSTERS, EBENISTES I SIMILARS DE BARCELONA tingui accés com a conseqüència de la seva sol·licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada, amb la finalitat de comercialització dels productes o serveis del portal del GREMI DE FUSTERS, EBENISTES I SIMILARS DE, així com del manteniment de qualsevol relació, contractual o extracontractual amb aquesta empresa.
 4. L’usuari queda igualment informat sobre la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, podent adreçar-se a la següent adreça: GREMI DE FUSTERS, EBENISTES I SIMILARS DE BARCELONA, Travessera de les Corts 361 entresol 1ª 08029 Barcelona. El GREMI DE FUSTERS, EBENISTES I SIMILARS DE BARCELONA garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal•lacions, sistemes i fitxers.
 5. Així mateix, el GREMIDE FUSTERS, EBENISTES I SIMILARS DE BARCELONA garanteix la confidencialitat de les dades personals. No obstant, el GREMIDE FUSTERS, EBENISTES I SIMILARS DE BARCELONA revelarà a las autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas.
 6. L’usuari/a consent expressament que les seves dades puguin ser cedides, amb les finalitats a que se refereix el paràgraf tercer d’aquestes condicions, a d’altres entitats amb les que el GREMI DE FUSTERS, EBENISTES I SIMILARS DE BARCELONA estableixi acords de col·laboració i/o als proveïdors de les mateixes. També, l’usuari/a accepta que el GREMI DE FUSTERS, EBENISTES I SIMILARS DE BARCELONA, els seus proveïdors o d’altres entitats amb les que estableixi acords de col·laboració, li remetin informació sobre elles mateixes i/o qualsevol producte, bé o servei que ofereixin. El GREMI DE FUSTERS, EBENISTES I SIMILARS DE BARCELONA sol·licita i obté de l’usuari/a en aquest acte la seva autorització expressa per a realitzar el tractament senyalat en els paràgrafs anteriors. La acceptació per a que puguin ser tractats o cedits en la forma establerta en aquest paràgraf té sempre el caràcter de revocable, sense efectes retroactius.
 7. Si Vostè no vol que aquest tractament sigui realitzat, pot comunicar-nos-ho a la següent adreça: GREMI DE FUSTERS, EBENISTES I SIMILARS DE BARCELONA, Travessera de les Corts 361 entresol 1ª 08029 Barcelona, advertint-lo que, conforme a la legislació vigent, si no rebem noticies seves entendrem atorgat el seu consentiment.

Promou i organitza

Patrocina

Col·labora