VALORS

FUSTA ÉS HISTÒRIA HUMANA I FUTUR ESPERANÇADOR:

Sense la fusta, tu i jo no seríem aquí. Segurament encara seríem al paleolític...

No s’hauria pogut fer foc per cuinar o per fondre els metalls, no hauríem desenvolupat l’agricultura ni la navegació, no hi hauria ni art, ni grans edificacions.

 

HONESTEDAT

La fusta ens ha acompanyat en tota la nostra història humana com el material més honest.

Textures, colors, calidesa, evolució controlable... la fusta segueix viva cada cop que la toquem amb les nostres mans.

La fusta es toca, es pot olorar, permet records entranyables, connecta la tradició més antiga amb el futur més sostenible.

 

SOSTENIBILITAT

Contra el canvi climàtic, més fusta!

Cent per cent reciclable. El bosc fabrica O2 i la fusta emmagatzema CO2 (balanç de CO2 i energètic en la fabricació i ús dels principals materials de construcció:

http://www.istas.net/risctox/gestion/estructuras/_3329.pdf

Per incrementar les conductes socials de vinculació positiva i respectuosa amb la natura, cal cooperar.

 
COOPERACIÓ I CLUSTERITZACIÓ

Treballem junts per assolir projectes complexos, integrant cadenes de valor amb diversos sectors.

La cooperació d’actors diversos en un mateix projecte és la millor manera d’innovar.

 

INNOVACIÓ I CREATIVITAT

Mirem el passat per imaginar el futur.

La fusta permet des del tractament més senzill i clàssic fins l’ús més sofisticat.

El camí de la creativitat associat a la fusta continua amb la il·lusió de les persones que innoven, dissenyen i inventen noves aplicacions de la fusta, o entre les mans dels fusters que cada dia la treballen.

 

TREBALL I EMPRESA:

La fusta i la infinitat de professions lligades a la seva producció, transformació, distribució, instal·lació, disseny, formació, manteniment o restauració, etc., és un dels principals recursos disponibles per activar l’ocupació en el nostre país.

Estem treballant per desenvolupar el SEGELL CONSTA, el registre d’empreses compromeses amb les bones pràctiques comercials i l’ocupació legal i transparent.

La fusta possibilita un dels marges més amplis de desenvolupament de negoci i de feina en el futur immediat en tot el nostre territori.

 

TERRITORI

Treballem per la FUSTA CATALANA Km 0 (proximitat, traçabilitat, sostenibilitat)

El 67% del territori de Catalunya és boscós amb totes les categories de qualitats, usos i possibilitats.

En els darrers 10 anys, el bosc a Catalunya ha crescut un 7%, i segueix en expansió.

Els boscos que no es gestionen adequadament poden ser el millor escenari de grans incendis forestals.

Cal conscienciar tota la societat d’aquesta realitat i proporcionar coneixement a les persones que viuen de la fusta; oferint-los una formació de qualitat i actualitzada.

 

FORMACIÓ

Joves que aprenen professions de gran futur dels grans especialistes.

Excel·lents professionals que recullen i canalitzen el talent dels joves que volen treballar amb la fusta en les seves múltiples aplicacions i possibilitats.

Diàleg entre tradició i innovació. Entre experiència i creativitat.

Tant la formació professional inicial com la formació continuada i el reconeixement de les competències dels grans professionals del nostre país formen part de l’estratègia per impulsar un bon futur del sector de la fusta.