ORIGENS

A CATALUNYA, LES CONSEQÜÈNCIES DE LA CRISI QUE VIVIM EN EL SECTOR DE LA FUSTA I EL MOBLE HAN ESTAT DEMOLIDORES.

Des del 2007, la realitat ens ha posicionat al següent escenari:

 • Caiguda de les vendes per sota del 50%.
 • Desaparició de més de la meitat de les empreses.
 • Reducció de les plantilles a mínims històrics.
 • Pèrdua d'afiliació a entitats gremials molt per sota del 50%.

 

AQUESTA REALITAT  SECTORIAL ES VEU AGREUJADA PER DIVERSOS FACTORS SIStÈMICS:
 • Atomització i disgregació de les entitats professionals i empresarials.
 • Poca innovació en la indústria de la fusta de segona transformació.
 • Deficient incorporació de les TIC en la indústria del sector de la fusta.
 • Poca visió competitiva del sector de la fusta davant els canvis socioeconòmics. 
 • Caiguda del sector de la construcció, gran motor de molts d’altres sectors, entre els quals el de la fusta, el moble i l’habitat.
 • Pèrdua del valor competitiu de la potent industria del moble local, que es veu superada pel “model nòrdic”, sense acabar de trobar de moment alternatives valides.
 • Èxits de la indústria de la indústria de l’alumini i el PVC, que els darrers anys ha desplaçat significativament els tradicionals tancaments de fusta, arribant inclús a apropiar-se del nom de “fusteria”.
 • Poca valoració dels avantatges mediambientals i econòmics dels elements de fusta en la construcció per part del món de la arquitectura.
 • Desinterès o desconeixement majoritari de les possibilitats constructives de les fustes tècniques per part d’enginyeries i constructores. Prima el formigó, el vidre, el metall…
 • Reducció molt significativa de les indústries productores, extractores i de primera transformació de la fusta local, i la seva pràctica substitució total per indústria estrangera.
 • El destí majoritari de la fusta local, de molt baixa qualitat degut a la manca de gestió forestal adequada, són els usos de menys valor afegit (embalatges, biomassa, etc.).
 • Els nous models d’estructuració empresarial (clústers) resulten poc comprensibles per a la indústria tradicional, majoritàriament individualista.
 • Errònia creença popular que tallar un arbre és antiecològic en tots els casos.
 • Durant els darrers temps, la fusta ha estat poc valorada per les modes i el disseny.
 
LA RESPOSTA DEL MÓN DE LA FUSTA: LA SETMANA DE LA FUSTA DE CATALUNYA

Diverses organitzacions, encapçalades pel GREMI DE FUSTERS, EBENISTES I SIMILARS DE BARCELONA amb la col·laboració de moltes altres entitats que no ens resignem a aquest panorama desolador, iniciem els moviments i els contactes dins i fora del sector per impulsar i propiciar la transició a una NOVA CULTURA DE LA FUSTA i a un NOU MODEL SECTORIAL.

El resultat d’aquest reacció és la convocatòria i realització de la SETMANA DE LA FUSTA DE     CATALUNYA, l’esdeveniment més important del món de la fusta i el moble, i de tot el seu entorn  (bosc, arquitectura, hàbitat, disseny, eines i maquinaria, utillatge, comunicació, empreses relacionades i subministradores, etc.)